Ta ditt företag framåt med hjälp av AI

Sätt igång redan idag genom att kontakta Elseif så får ni tips och idéer för nästa steg.

Anpassad GPT Open AI chatGPT

Anpassad GPT

I en värld där artificiell intelligens blir alltmer integrerad i våra dagliga liv, framträder "Anpassad GPT" som en banbrytande innovation. Denna anpassningsbara version av GPT-teknologin möjliggör skräddarsydda AI-lösningar som är finjusterade för att möta specifika användarbehov och branschkrav. I denna artikel utforskar vi vad en "Anpassad GPT" är, hur den fungerar, och de potentiella fördelarna med att integrera denna teknologi i ditt företag eller din organisation.

Läs mer
av Andreas Ek
7 min läsning
chatGPT OpenAI

ChatGPT: Ett verktyg för assistans, inte ersättning för mänsklig expertis

I takt med att artificiell intelligens blir allt mer integrerad i våra arbetsflöden är det viktigt att förstå dess begränsningar. Vår senaste bloggartikel utforskar varför ChatGPT, trots sin avancerade teknologi, inte kan ersätta behovet av mänsklig översyn och expertis.

Läs mer
av Andreas Ek
3 min läsning
chatGPT Open AI Prompta

Att bemästra konsten att prompta ChatGPT

Upptäck kraften i effektiv kommunikation med AI i vår senaste bloggartikel från Elseif AB. Vi utforskar hur skickligt formulerade prompts kan transformera dina interaktioner med ChatGPT, öka effektiviteten och förbättra kvaliteten på svaren. Lär dig teknikerna som gör att du kan utnyttja ChatGPT till fullo, oavsett om det gäller kundservice, affärsstrategier eller dagliga uppgifter.

Läs mer
av Andreas Ek
3 min läsning
Open AI chatGPT

ChatGPT och dess icke-deterministiska natur

Upptäck hur ChatGPT skiljer sig från traditionella sökmotorer med sin icke-deterministiska natur. Läs mer om hur ChatGPT omformar användningen av AI i teknik och affärer.

Läs mer
av Andreas Ek
3 min läsning
chatGPT Open AI

ChatGPTs begränsningar: Varför AI inte alltid är korrekt eller aktuell

ChatGPT har omformat vår interaktion med artificiell intelligens, men det är viktigt att förstå dess begränsningar. Här utforskar vi varför ChatGPT:s kunskaper inte alltid är korrekta eller aktuella och hur detta påverkar dess användbarhet.

Läs mer
av Andreas Ek
3 min läsning
chatGPT Open AI Affärsoperativ

ChatGPT: Mer än bara ett textgenereringsverktyg

Spännande att se på Open AIs ChatGPT som ett affärsoperativ. Men hur då?

Läs mer
av Andreas Ek
3 min läsning
chatGPT

Komma gång med ChatGPT

Men hur använder jag AI i vardagen? Här följer en del uppslag på vad som kan vara en bra start.
Här följer transkript från en konversation jag gjorde med chatGPT på senaste hundpromenaden.

Läs mer
av Andreas Ek
5 min läsning
Prompt

Mikael Persbrandt och promt engeneering

Jag lät ChatGPT förklara betydelsen av promtning med Mikael Persbrandt som aktiv person.

Läs mer
av Andreas Ek
3 min läsning
AI Open AI Chat GPT

Är AI bara en bla-bla-motor?

Som man frågar får man svar men många tror fortfarande att AI med Chat GPT bara är en bla-bla-motor.

Läs mer
av Andreas Ek
3 min läsning
AI Prompt Guide

Promptguide för ChatGPT

Här är en 22-punkters-guide för prompt i Chat GPT.

Läs mer
av Andreas Ek
3 min läsning
AI Open AI Översättningar

Använda ChatGPT för översättning till olika språk

Fungerar det att använda Chat GPT för översättningar?

Läs mer
av Andreas Ek
3 min läsning
AI Open AI Chat GPT

Skillnaden mellan GPT-3 och GPT-4

Gratisversionen av chat GPT använder version 3. Men vad får man i 4:an?

Läs mer
av Andreas Ek
3 min läsning