Med kunskap, nyfikenhet och fantasi kan även IT-projekt bli kul och lönsamma. Mer →

“The rise of AI chatbots like ChatGPT is just as significant as the dawn of the internet or the evolution of personal computers”

Bill Gates 2023

Vår process


1.

Utforska

Skapa tillit till varandra och den situation parterna befinner sig i.
Vad finns det för behov och hur skulle det kunna se ut framåt?
Förstudie, undersökning eller teknisk beskrivning är exempel på rapporter som skapas kring det utforskande steget.


2.

Lösningsförslag

Vi erbjuder alltid en lösning på det vi undersökt. Här kan det handla om offert, teknisk genomlysning eller ett beslutsunderlag för insatser framåt i IT-projekt.
Det är inte heller alltid man ska ändra på något utan kanske bara ställa andra krav?


3.

Utveckling och leverans

Vi gör robusta IT-lösningar med versionshantering, kontinuerlig leverans och kvalitetssäkringar som kan leva under många år framåt.
Och det ligger prestige att hålla det vi kommer överens om tillsammans.


4.

Förvaltning

Att sköta om en teknisk lösning kräver både budget och projektledning. Där har vi många års erfarenhet att erbjuda er som kund.


Kunder

Uppslag på både tidigare och nuvarande kunder

Om

Elseif grundades 2018 av Andreas Ek efter tidigare verksamheter inom Flowcom AB, Hypernode och Internetfabriken.

Andreas Ek har varit anställd och verksam i företag som Cap Gemini, ABB, Framfab och Bombus.