#AI #Prompt #Guide

Promptguide för ChatGPT

av Andreas Ek den

Här är en 22-punkters-guide för prompt i Chat GPT.

Ton: Specificera önskad ton (t.ex., formell, vardaglig, informativ, övertygande).

Format: Definiera formatet eller strukturen (t.ex., uppsats, punktlistor, disposition, dialog).

Agera som: Ange en roll eller perspektiv att anta (t.ex., expert, kritiker, entusiast).

Mål: Ange målet eller syftet med svaret (t.ex., informera, övertyga, underhålla).

Kontext: Ge bakgrundsinformation, data eller sammanhang för korrekt innehållsgenerering.

Omfång: Definiera omfånget eller området för ämnet.

Nyckelord: Lista viktiga nyckelord eller fraser att inkludera.

Begränsningar: Specificera restriktioner, såsom ord- eller teckenantal.

Exempel: Ge exempel på önskad stil, struktur eller innehåll.

Deadline: Nämna deadlines eller tidsramar för tidskänsliga svar.

Målgrupp: Specificera målgruppen för skräddarsytt innehåll.

Språk: Ange språket för svaret, om det skiljer sig från prompten.

Källhänvisningar: Begär inkludering av citat eller källor för att stödja informationen.

Perspektiv: Be AI att överväga flera perspektiv eller åsikter.

Motargument: Begär att potentiella motargument tas upp.

Terminologi: Specificera branschspecifika eller tekniska termer att använda eller undvika.

Analogier: Be AI att använda analogier eller exempel för att klargöra koncept.

Citat: Begär inkludering av relevanta citat eller uttalanden från experter.

Statistik: Uppmuntra till användning av statistik eller data för att stödja påståenden.

Visuella element: Fråga om inkludering av diagram, grafer eller bilder.

Uppmaning till handling: Begär en tydlig uppmaning till handling eller nästa steg.

Känslighet: Nämna känsliga ämnen eller frågor som ska hanteras med omsorg eller undvikas.


Ladda ner som PDF:

Promptguide-for-ChatGPT-Elseif.pdf 27.15 KB

Andreas Ek

Arbetat som IT-konsult sedan 1993 i flera olika företag och konstellationer där fokus alltid är att hitta bästa möjliga lösning på ett behov utifrån teknisk aspekt med hjälp av moderna plattformar.