Översättning Open AI API

Elseif & Anonymt Företag - Automatiserad översättningstjänst

Ett framstående, men anonymt, företag inom juridikbranschen stod inför utmaningen att översätta många sidor med text från svenska till engelska. För att möta detta behov på ett kostnadseffektivt och effektivt sätt, vände de sig till Elseif för en innovativ lösning.

Läs mer
av Andreas Ek
3 min läsning
Talsyntes AWS Polly WordPress

Elseif & LindeNytt - Automatiserad talfunktion för digital tidning

LindeNytt, en ledande digital tidning i Lindesberg, ville förbättra tillgängligheten och användarupplevelsen för sina läsare genom att införa en talfunktion för sina artiklar. För att uppnå detta mål vände de sig till Elseif för en teknisk lösning.

Läs mer
av Andreas Ek
3 min läsning
SWAR Samordnaren Nova Laravel

Elseif & Swar - "Samordnaren"

Swar, ett framstående företag inom arbetsmiljö och företagshälsovård, såg ett växande behov av att effektivisera och systematisera sina processer för medicinska kontroller, utbildningar, skyddsronder och liknande tjänster. För att möta denna utmaning vände sig Swar till Elseif, en ledande aktör inom digitala lösningar.

Läs mer
av Andreas Ek
3 min läsning
Hyrtältet Laravel Integration

Elseif & Hyrtältet - "Legointegration"

Hyrtältet, en ledande aktör inom uthyrning av tält och tillbehör, mötte utmaningar med sitt bokningssystem Lega Online, som saknade en mobil lösning för effektiv hantering av ordrar. Med en växande verksamhet som omfattade hundratals ordrar och tusentals artiklar, blev behovet av en mer flexibel och mobil lösning alltmer akut.

Läs mer
av Andreas Ek
3 min läsning