#chatGPT

Komma gång med ChatGPT

av Andreas Ek den

Men hur använder jag AI i vardagen? Här följer en del uppslag på vad som kan vara en bra start.
Här följer transkript från en konversation jag gjorde med chatGPT på senaste hundpromenaden.

Hur kommer jag igång med ChatGPT som vanlig användare? Vad finns det för olika användningsområden som är bra för mig att veta eller testa?

ChatGPT är otroligt mångsidigt och kan användas för en rad olika ändamål. Här är några användningsområden som kan vara intressanta att utforska:

 1. Informationssökning: Du kan använda ChatGPT för att få sammanfattningar av komplicerade ämnen, definiera termer eller förklara koncept.
 2. Utbildning och lärande: ChatGPT kan hjälpa till med att förstå nya ämnen, ge exempel på matematiska problem, och ge tips för studieteknik.
 3. Kreativt skrivande: Använd den för att generera idéer, skriva berättelser, dikter eller till och med för att skapa dialoger för spel och manus.
 4. Programmeringshjälp: ChatGPT kan erbjuda hjälp med kodsnuttar, förklara programmeringskoncept och debugga kod.
 5. Språkinlärning: Det kan hjälpa dig att öva på nya språk genom konversationer, översättningar och övningar.
 6. Produktivitet: Använd ChatGPT för att skapa att-göra-listor, organisera tankar, eller som en brainstorming-partner.
 7. Underhållning: Ställ personliga frågor, be om skämt, intressanta fakta, eller spela textbaserade spel.

Det är bara att börja med något område som intresserar dig, och se hur det går. Har du något specifikt område du är nyfiken på?

Kan ChatGPT läsa i en Excel och rita upp grafer och ge mig lite snyggare presentationer?

Ja, chatGPT kan hjälpa till med att bearbeta och visualisera data från Excel-filer. Du kan ladda upp din Excel-fil, och sedan använda den datan för att:

- Analysera och sammanställa statistik.
- Skapa grafer som visar olika trender eller mönster i datan.
- Ge förslag på hur du kan presentera datan på ett snyggt och överskådligt sätt.

För att komma igång, ladda gärna upp din Excel-fil så tar vi det därifrån!

Hur fungerar det med promptning? Vad är det för någonting och vad behöver jag förstå mer kring det området, prompt engineering?

Promptning och prompt engineering är centrala koncept när det kommer till att interagera med AI-modeller som ChatGPT. Här är vad du behöver veta:

Promptning är processen att ge en AI-modell en instruktion eller en fråga i textform. Din prompt är i grunden den input som du ger till modellen, och baserat på denna input genererar AI:n ett svar. Hur välformulerad och specifik din prompt är kan ha stor inverkan på kvaliteten och relevansen av svaret du får.

Prompt Engineering är konsten att skriva dessa prompts på ett sätt som maximerar chansen att få tillbaka användbar, relevant och precis information från AI-modellen. Det innefattar att finjustera språket, detaljnivån och tonen i din prompt för att leda AI:n i rätt riktning.

Några tips för effektiv prompt engineering inkluderar:

 • Var specifik: Ju mer detaljerad och specifik din prompt är, desto mer sannolikt är det att AI:n förstår vad du frågar efter och ger ett relevant svar.
 • Använd rätt kontext: Ge tillräckligt med bakgrundsinformation när det behövs för att göra din fråga tydlig.
 • Formulera om vid behov: Om du inte får det svar du förväntade dig, prova att formulera om din fråga eller ge ytterligare detaljer.
 • Testa olika tillvägagångssätt: Att ställa din fråga på olika sätt kan hjälpa dig att förstå hur AI-modellen bäst reagerar på olika typer av input.

Genom att bli bättre på prompt engineering kan du effektivisera din interaktion med ChatGPT och få mer värdefulla svar. Vill du prova med några exempel eller har du frågor kring ett specifikt användningsområde?

Nej, jag undrar mera kring det här med språk. Hur skulle jag kunna använda ChatGPT för att lära mig ett nytt språk till exempel?

Att använda ChatGPT för att lära sig ett nytt språk kan vara både effektivt och roligt. Här är några sätt du kan använda ChatGPT på i ditt språkinlärningsäventyr:

 1. Grundläggande övningar: Be om övningar för nybörjare, som vanliga fraser, grundläggande grammatik, och vokabulär inom olika teman. Det hjälper dig att bygga en stabil grund.
 2. Konversationsträning: Prata med ChatGPT på det språk du lär dig. Det ger dig praktisk erfarenhet och hjälper dig att bli bekväm med att använda språket i verkliga samtal. Du kan börja med enkla konversationer och gradvis öka komplexiteten.
 3. Översättningsövningar: Du kan skriva meningar eller stycken på ditt modersmål och be ChatGPT att översätta dem till målspråket. Detta hjälper dig att se hur olika uttryck och idiom översätts.
 4. Förklaring av grammatikregler: Om du stöter på specifika grammatikproblem eller koncept som är svåra att förstå, kan ChatGPT ge detaljerade förklaringar och exempel.
 5. Uttalsövningar: Även om ChatGPT inte kan lyssna och korrigera ditt uttal direkt, kan du be om tips på hur ord uttalas eller använda den för att lära dig fonetiska skrifter.
 6. Kulturella insikter: Att lära sig ett språk handlar inte bara om ord och grammatik; det handlar också om kulturen. ChatGPT kan ge dig insikter om kulturella normer, traditioner, och uttryck som används i olika sammanhang.

Kom ihåg att regelbunden övning är nyckeln till framgång när du lär dig ett nytt språk. Att integrera ChatGPT i ditt dagliga lärande kan göra processen mer interaktiv och mindre monotont. Har du ett specifikt språk i åtanke som du vill börja lära dig?

Inte direkt, men nu undrar jag om jag kan använda ChatGPT i mobilen som en app till exempel och prata direkt med ChatGPT när jag är ute och går med hundarna eller någonting sånt.

Ja, du kan definitivt använda ChatGPT på din mobil, vilket gör det möjligt att interagera med den när du är på språng, till exempel när du promenerar med dina hundar. Det finns några olika sätt att göra detta på:

 1. Via en webbläsare: Du kan använda din mobiltelefons webbläsare för att besöka OpenAI:s webbplats eller andra plattformar som erbjuder tillgång till ChatGPT. Detta kräver ingen installation, bara en internetanslutning.
 2. Officiella och tredjepartsappar: Det finns officiella appar från OpenAI och även tredjepartsappar som integrerar ChatGPT. Dessa appar kan laddas ner från App Store eller Google Play. Med dessa appar kan du använda ChatGPT direkt från din mobil, ofta med tillägg av användarvänliga funktioner som röstigenkänning.
 3. Röstassistentintegration: Vissa appar tillåter integration med mobilens inbyggda röstassistenter, vilket gör att du kan interagera med ChatGPT genom röstkommandon. Detta är ett bekvämt sätt att använda ChatGPT utan att behöva skriva, vilket kan vara särskilt användbart när du är ute och går.

Oavsett metod, se till att du har en stabil internetanslutning för att kunna interagera med ChatGPT smidigt. 


Andreas Ek

Arbetat som IT-konsult sedan 1993 i flera olika företag och konstellationer där fokus alltid är att hitta bästa möjliga lösning på ett behov utifrån teknisk aspekt med hjälp av moderna plattformar.