#AI #Open AI #Chat GPT

Skillnaden mellan GPT-3 och GPT-4

av Andreas Ek den

Gratisversionen av chat GPT använder version 3. Men vad får man i 4:an?

GPT-3 och GPT-4 är båda stora AI-språkmodeller utvecklade av OpenAI, men det finns några viktiga skillnader mellan dem:

  1. Arkitektur och skalbarhet: GPT-4 är en vidareutveckling av GPT-3-arkitekturen med förbättringar som gör den mer skalbar och effektiv. Detta innebär att GPT-4 är mer avancerad och kapabel att hantera större datamängder och mer komplexa uppgifter än GPT-3.
  2. Storlek och träning: GPT-4 är tränad på en större mängd data än GPT-3, vilket gör den mer kunnig och bättre på att förstå och generera naturligt språk. GPT-3 har 175 miljarder parametrar, medan GPT-4 har ännu fler parametrar (exakta antalet är inte offentligt känt).
  3. Prestanda och kapabiliteter: Tack vare dess förbättrade arkitektur och större träningsdata kan GPT-4 hantera mer avancerade och varierade uppgifter än GPT-3, med högre noggrannhet och sammanhangsförståelse. Detta inkluderar textgenerering, sammanfattning, översättning, frågor och svar, och många andra språkrelaterade uppgifter.
  4. Användningsområden: GPT-4 kan användas för att driva mer sofistikerade och kapabla AI-system, inklusive virtuella assistenter, konversations-AI, och automatiserade översättningssystem, samt för att lösa problem inom vetenskap, teknik och andra områden som kräver avancerad språkförståelse och generering.

Sammanfattningsvis är GPT-4 en mer avancerad, skalbar och kraftfull version av GPT-3, vilket gör den bättre på att hantera och utföra olika språkrelaterade uppgifter och tillämpningar.

Andreas Ek

Arbetat som IT-konsult sedan 1993 i flera olika företag och konstellationer där fokus alltid är att hitta bästa möjliga lösning på ett behov utifrån teknisk aspekt med hjälp av moderna plattformar.