#chatGPT #Open AI

ChatGPTs begränsningar: Varför AI inte alltid är korrekt eller aktuell

av Andreas Ek den

ChatGPT har omformat vår interaktion med artificiell intelligens, men det är viktigt att förstå dess begränsningar. Här utforskar vi varför ChatGPT:s kunskaper inte alltid är korrekta eller aktuella och hur detta påverkar dess användbarhet.

ChatGPT har revolutionerat hur vi interagerar med maskiner och hur vi använder artificiell intelligens i vårt dagliga liv och i våra affärer. Trots dess imponerande förmåga att förstå och generera mänskligt språk, har ChatGPT vissa begränsningar som är viktiga att förstå. En av dessa begränsningar är att dess kunskap inte nödvändigtvis är korrekt eller aktuell.


Stagnation av kunskap

ChatGPT, som alla stora språkmodeller, tränas på en enorm dataset av text som samlats in från internet. Denna träning involverar att lära sig språkmönster, fakta, och information som finns tillgänglig fram till en viss tidpunkt. Till exempel, kunskapen i ChatGPT-3 slutar att uppdateras 2021. Detta innebär att all information modellen genererar är baserad på data som samlades in före detta datum. Om något viktigt har hänt efter 2021, som politiska händelser, vetenskapliga upptäckter eller kulturella förändringar, kommer ChatGPT inte automatiskt att känna till detta.


Brist på realtidsinformation

Till skillnad från sökmotorer som Google, som ständigt indexerar webben för att ge de senaste och mest relevanta resultaten, har ChatGPT ingen förmåga att "surfa" på internet. Detta innebär att det inte kan hämta eller uppdatera sin information i realtid. Detta kan leda till situationer där ChatGPT ger föråldrade eller felaktiga svar på frågor som kräver aktuell information.


Att komplettera AI med realtidsdata

För att mildra denna begränsning, introducerades nya funktioner i uppföljaren, GPT-4, såsom "Browse with Bing". Denna funktion tillåter ChatGPT att dynamiskt hämta information från internet, vilket ger den tillgång till uppdaterad information och möjlighet att svara på frågor som kräver aktuell kunskap. Denna integration markerar en signifikant förbättring av modellens användbarhet, speciellt i professionella sammanhang där noggrannhet och aktualitet är avgörande.


Användning och tillförlitlighet

För användare av ChatGPT, speciellt de som förlitar sig på den för affärsbeslut eller akademiska ändamål, är det viktigt att vara medveten om dessa begränsningar. Användare bör alltid verifiera information som genereras av AI, speciellt när exakthet är avgörande. Trots tillägget av funktioner som "Browse with Bing", är det också viktigt att förstå att även denna teknik har begränsningar baserat på hur informationen från webben tolkas och presenteras av AI.


Framtiden för AI och realtidsdata

Medan ChatGPT och dess efterföljare representerar toppen av dagens AI-teknologi, fortsätter utvecklingen mot mer sofistikerade modeller som kan integrera och tolka realtidsdata mer effektivt. Framtida versioner kan möjligen innefatta ännu bättre integrationer med externa datakällor, förbättrad förståelse för kontext och förmåga att skilja mellan pålitliga och mindre pålitliga källor av information.


I slutändan, medan ChatGPT erbjuder enastående möjligheter inom textgenerering och språkförståelse, kräver dess användning en viss försiktighet och förståelse för dess begränsningar när det gäller aktualitet och korrekthet. Användare bör fortsätta att förlita sig på en kombination av AI och kritisk granskning för att uppnå de mest tillförlitliga och användbara resultaten.

Andreas Ek

Arbetat som IT-konsult sedan 1993 i flera olika företag och konstellationer där fokus alltid är att hitta bästa möjliga lösning på ett behov utifrån teknisk aspekt med hjälp av moderna plattformar.