#AI #Open AI #Chat GPT

Är AI bara en bla-bla-motor?

av Andreas Ek den

Som man frågar får man svar men många tror fortfarande att AI med Chat GPT bara är en bla-bla-motor.

Språkmodeller som GPT-4 är betydligt mer än bara ”bla-bla-motorer”. De har förmågan att generera meningsfullt och sammanhängande text baserat på de instruktioner och frågor de ges. De är tränade på stora mängder textdata och har lärt sig att kopiera de komplexa mönster av grammatik, ordföljd, och även några semantiska aspekter av det språk de har tränats på.

Språkmodeller kan svara på frågor, skriva essäer, skapa poesi, översätta språk, sammanfatta texter, och mycket mer. De är verktyg för att hjälpa människor att kommunicera och skapa på flera olika sätt.

Men det är också viktigt att notera att språkmodeller som GPT-4 inte är medvetna. De förstår inte verkligen informationen de genererar, de har bara lärt sig att efterlikna hur människor kommunicerar. De har ingen tillgång till nya data eller händelser i världen utöver det de tränades på (för GPT-4 är detta fram till september 2021), så de kan inte ge aktuella uppdateringar eller reflektera över ny kunskap sedan dess.

Det är också värt att notera att språkmodeller inte alltid är helt korrekta. De kan göra misstag, och det är därför viktigt att dubbelkolla informationen de ger, särskilt när det gäller viktig eller kritisk information.

ChatGPT kan användas på många sätt, beroende på din arbetsroll och bransch. Här är tio exempel:

  1. Förberedelse av rapporter och presentationer: ChatGPT kan hjälpa till med att skapa utkast till rapporter, presentationer eller dokument, vilket sparar tid och möjliggör snabbare iterationer.
  2. Frågor och svar: Om du arbetar med en supporttjänst eller behöver svara på kundfrågor kan du använda ChatGPT för att formulera svar eller förstå olika sätt att svara på en fråga.
  3. Programmeringshjälp: Om du är programmerare kan du använda ChatGPT för att förstå komplicerade kodstycken eller få hjälp med att lösa programmeringsproblem.
  4. Copywriting och innehållsskapande: Om ditt arbete involverar marknadsföring eller innehållsskapande kan du använda ChatGPT för att brainstorma idéer, skapa utkast till blogginlägg eller sociala medierinlägg, eller för att förbättra din copywriting.
  5. Språköversättning: Även om det inte är perfekt, kan ChatGPT hjälpa till att översätta text mellan olika språk, vilket kan vara användbart om du arbetar internationellt.
  6. E-postassistans: Använd ChatGPT för att formulera eller redigera e-postmeddelanden, vilket kan spara tid och förbättra din kommunikation.
  7. Planering och organisation: Använd ChatGPT för att brainstorma och organisera idéer för projektplanering, agendor för möten, eller processförbättringar.
  8. Kreativt skrivande: Om ditt arbete involverar skrivande kan du använda ChatGPT som en kreativ partner för att komma upp med idéer, redigera verk, eller till och med skapa hela berättelser eller poesi.
  9. Forskning: Använd ChatGPT för att hjälpa till att sammanfatta forskningsartiklar, böcker, eller andra stora textmassor.
  10. Träning och utbildning: Du kan använda ChatGPT för att skapa träningsmaterial eller utbildningsresurser, inklusive frågor och svar, scenarier eller evenemangssimulationer.

En ”prompt” inom AI-sammanhang, särskilt när det gäller språkmodeller som GPT-4, är helt enkelt en inmatning till modellen som den använder för att generera en utmatning.

I kontexten av språkmodellering kan du tänka på en prompt som en fråga eller begäran du ställer till AI. Till exempel, om du vill att AI skriver en historia, kan din prompt vara ”Skriv en kort historia om en rymdfarande katt”. AI använder sedan denna prompt för att generera en berättelse som passar beskrivningen.

Processen fungerar genom att AI-modellen tar prompten och använder sin inlärda kunskap om språkmönster och sammanhang för att generera en lämplig utmatning. Det är viktigt att komma ihåg att AI inte ”förstår” prompten på samma sätt som en människa gör. Istället använder den sin kunskap om språkstrukturer för att generera en utmatning som sannolikt skulle följa den givna prompten baserat på den data den tränades på.

Så till exempel, om du matar in prompten ”Skriv en kort historia om en rymdfarande katt” till en AI som GPT-4, kommer den att generera en berättelse baserat på de språkmönster och strukturer den har sett i liknande sammanhang under sin träning. Resultatet är en AI-genererad text som passar din ursprungliga prompt.


Andreas Ek

Arbetat som IT-konsult sedan 1993 i flera olika företag och konstellationer där fokus alltid är att hitta bästa möjliga lösning på ett behov utifrån teknisk aspekt med hjälp av moderna plattformar.