Elseif & Hyrtältet - "Legointegration"

av Andreas Ek on

Utmaning
Hyrtältet behövde en lösning som inte bara integrerade med deras befintliga Lega Online-system, utan också möjliggjorde smidig hantering av kompletterande processer och data genom en mobil applikation. Viktiga funktioner som behövdes inkluderade kartbilder för platsidentifiering, leveransgodkännande och noggranna avstämningar.

Lösning
Elseif tog sig an uppdraget att utveckla "Legointegration", en mobilbaserad applikation designad för att fungera sömlöst med Hyrtältets Lega Online-system. Applikationen anpassades för att hantera de specifika kraven i Hyrtältets verksamhet, inklusive funktioner för att visa kartbilder över evenemangsplatser, digitala leveransgodkännanden och avstämningar av lager och beställningar.

Resultat
"Legointegration" revolutionerade Hyrtältets arbetsflöde genom att tillhandahålla en effektiv, mobil lösning för orderhantering. Applikationen möjliggjorde snabbare och mer noggrann bearbetning av ordrar, förbättrad kommunikation med kunder och en förenklad process för leveransgodkännanden. Dessutom bidrog de detaljerade kartbilderna till en förbättrad logistik och planering.

Framgångsfaktorer

  • Skalbar Mobil Applikation
    Elseif utvecklade en applikation som var både kraftfull nog att hantera Hyrtältets stora volym av transaktioner och flexibel för framtida expansioner.
  • Sömlös Integration
    Applikationen integrerades smidigt med det befintliga Lega Online-systemet, vilket garanterade kontinuitet och minimerade störningar i verksamheten.
  • Användarvänligt gränssnitt
    Applikationens intuitiva och användarvänliga gränssnitt underlättade för Hyrtältets personal att snabbt anpassa sig till det nya systemet.

Slutsats
Genom samarbetet med Elseif har Hyrtältet inte bara löst den kritiska bristen på en mobil lösning utan också avsevärt förbättrat sin effektivitet och kundservice. "Legointegration" har stärkt Hyrtältets position som en innovativ och kundorienterad aktör inom tältuthyrningsbranschen.