LinkedIn Facebook

BLOGGPOST

Vad är Scrum?

Swisch
Nästa
Föregående
1 june 2016
Twitter

Många av er vet redan vad Scrum är och står för. Och kanske är det ett tillfälle till repetition?

Scrum är följande:

Empiriskt ramverk för att styra och kontrollera utveckling och spridning av komplexa produkter

Vad menas då med dessa vackra ord?

IMG_2141
Noteringar från Scrum Master hos Softhouse Education, Andreas Ek.

Empiriskt

Ett genomförande, ett projekt kan vara empiriskt men också definierat. Ett definierat genomförande skulle kunna vara att laga mat, att bygga en väg, att ta sig till jobbet. Ett empiriskt genomförande är när du och de som gör jobbet inte vet hur det ska genomföras, dvs, det är för komplext för att beskrivas med en färdigt utstakad plan. Är du tveksam? Begär då receptet på det som ska genomföras. Om det inte går att göra så är det troligtvis ett empiriskt projekt och genomförande du har framför dig. Exempelvis ta fram en produktdesign, utveckla en digital marknadsföringsstrategi, bygga en digital mötesplats för dina kunder.

Ramverk

Scrum är ingen projektmetodik i vanlig bemärkelse. Det är ett ramverk med vissa gränser. Det ger oss en “boilerplate” för att exekvera ett projekt. Det ger oss aldrig svaret på hur och vad som ska levereras i ett projekt. Däremot finns det tidsramar, kontrollsystem, sätt att fokusera korrekt, att hela tiden förbättra vårt sätt att arbeta. Det är en agil arbetsprocess som rullas igång.

Styra och kontrollera

Scrum ger oss verktygen för att styra projektet och kontrollera våra leveranser tillsammans med dess intressenter. Det ger oss roller som behöver besättas och följas för att ge oss kraften att ta oss genom komplexa hinder och utmaningar för bättre lösningar allt eftersom.

Utveckling

Scrum har långt förflutet vid systemutveckling. Det sprider sig till andra branscher och det är inte bara vid mjukvaruutveckling det används längre. Området är brett till andra projekt där empiriskt arbetssätt krävs för att lösa uppgifterna.

Spridning

Kontinuerlig leverans av projektet ger en synlighet och tydlig visualisering av vad som genomförs. Transparens i arbetsmomenten möjliggör för ledning, intressenter och kollegor att enkelt begripa och se vad som levereras hela tiden.

Komplexa produkter

En produkt kan vara en systemlösning, ett projekt eller annan leverans som förväntas av en beställare, intressent eller kund. Någonstans finns ett behov som behöver tillfredsställas med ett genomförande av leveranser i form av projekt. Komplexiteten är ofta stor i digitala projekt där grundförutsättningarna hela tiden förflyttas och ändras och där behoven ofta ändras när mindre leveranser kommer på plats.


Lingo

I ett Scrumprojekt slängs det med många olika ord. Här är en mycket kort ordlista:

 • Product Backlog, en bruttolista som hela tiden innehåller prioriterade uppgifter/krav/önskemål.
 • Sprint, period av fokuserat genomförande, exekvering av arbetsuppgifter.
 • Sprint Backlog, pågående uppgiftslista för utvecklingsteamet så att fokuserat arbete kan genomföras.
 • Product Increment, små leveranser som är resultatet av genomförda arbeten i projektet.
 • Sprintdemo, avslutande moment i en sprint där demonstration av vad som genomförts visas upp för intressenter i teamet.
 • Retrospective, viktig återblick och resonemang kring vad som kan göras bättre i projektet för att kontinuerligt förbättras.
 • Agile, iterativ, inkrementell arbetsmetodik som finns definierad med manifest.
 • Daily Scrum, Daily Standup, dagliga och korta (max 15min) avstämningar för att synliggöra teamets status och avhjälpa eventuella hinder.
 • Burndown, en rapporttyp som ger en visuell vy för hur projektet fortlöper.
 • Produktägare, Product Owner, roll i projektet som ansvarar för VAD som görs i projektet.
 • Scrum Master, roll i projektet som stöttar och supporterar medlemmarna i projektet att arbete utefter Scrum.
 • Utvecklingsteam, de som faktiskt får saker gjorda på riktigt 🙂

 


 

Vill du lära dig mer om Scrum? Spana in Softhouse Educations kurser och om du ser Arne Åhlander som instruktör, tveka inte. Han är guld värd!

Några fler länkar i sammanhanget:

Scrum Basics

Scrum from the Trenches

Certifieringsorganisationen Scrum Alliance

 

 

Swisch

Empiriskt ramverk för att styra och kontrollera utveckling och spridning av komplexa produkter

Elseif AB är placerat i Mälardalen och har kunder kring Stockholm. Vi arbetar med tjänster och produkter för digitala, redaktionella system. Utgångspunkten för våra leveranser startar i öppenhet där öppen källkod eftersträvas där det är möjligt.

Code

Kategorier

Elseif AB

(besök oss på)
Sigurdsgatan 23
721 30 Västerås

 

E-post: [email protected]
Telefon: 070 - 303 22 03