LinkedIn Facebook

Kontakt

Andreas Ek

Kundkontakt

Andreas Ek

Telefon

070 - 303 22 03

E-post

[email protected]

Företagsadress

Byalagsgatan 2
725 91 Västerås

Besöksadress

Munkgatan 20d
722 12 Västerås

Organisationsnummer

55 90 02  -  3395
Swisch

Elseif AB är placerat i Mälardalen och har kunder kring Stockholm. Vi arbetar med tjänster och produkter för digitala, redaktionella system. Utgångspunkten för våra leveranser startar i öppenhet där öppen källkod eftersträvas där det är möjligt.

Code

Kategorier

Elseif AB

(besök oss på)
Sigurdsgatan 23
721 30 Västerås

 

E-post: [email protected]
Telefon: 070 - 303 22 03