LinkedIn Facebook
Swisch

Erbjudande!

Fokus strukturkapital genom automation

Vad kan vi göra för dig?

På Elseif erbjuder vi tjänster och produkter för processautomation kring administrativa och redaktionella system. Här finns en lång erfarenhet vilket gör att vi kan förankra affärskrav till innovativa IT-system.

Inriktningar

Processautomation

Vi älskar att realisera era arbetsflöden till automatiska och digitala processer för att ta bort tråkiga och tidsödande moment. Kartlägga, analysera och optimera ert administrativa arbetssätt för att skapa er strukturkapital i bolaget. Det är guld värt för att kunna skapa upp verksamheten.

Kvalitetshöjande insatser

Utvecklingsteam behöver också utvecklas. Vi kan erbjuda trimmade processer för deployment/CI, test, granskning och andra kvalitetshöjande konsultinsatser för dina utvecklingsteam. Eller varför inte samverka för att nå bättre potential i leveranser?

Webbutveckling

Vi använder modern webbteknik för att kunna leverera affärsoptimerade lösningar på de behov våra kunder har. Kanske bär du på en idé kring processstöd, automation eller administrationsoptimering? Tveka inte att fundera tillsammans med oss!

Digitaliserad redaktion

Vi jobbar tätt tillsammans med redaktioner som behöver stöd i sin IT-process med de vardagliga uppgifterna som publicering, bevakning, distribution och prenumerationshantering, mm.

Utbildning

Vi ger skräddarsydda utbildningar kring användning av dina webbar där WordPress är centralt begrepp för oss. Din redaktion kanske vill ta sig an nya koncept och funktioner där det behövs stöd för att överbrygga trösklar?

Kontakt

Andreas Ek
Andreas Ek
Kundansvarig
070 - 303 22 03 [email protected]
Swisch

Ledord för oss är respons, nyfikenhet, affärsförståelse och kvalitetsinsatser.

Elseif AB är placerat i Mälardalen och har kunder kring Stockholm. Vi arbetar med tjänster och produkter för digitala, redaktionella system. Utgångspunkten för våra leveranser startar i öppenhet där öppen källkod eftersträvas där det är möjligt.

Code

Kategorier

Elseif AB

(besök oss på)
Sigurdsgatan 23
721 30 Västerås

 

E-post: [email protected]
Telefon: 070 - 303 22 03